Varför läkemedelsgenomgångar?

Felaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar kostar samhället ca 30 miljarder kr varje år. Det är idag den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar i Sverige.  

Undersökningar visar även att mer än var tredje akutpatient läggs in på grund av felaktiga läkemedelskombinationer. Förutom att detta är kostsamt skapar det även ett onödigt lidande för drabbade patienter.

När man samtidigt tar många olika läkemedel kan en interaktion uppstå, ett läkemedel kan påverka effekten av ett annat läkemedel. Att man tar flera olika läkemedel mot en och samma åkomma är också vanligt.

Vad som är ett symptom av en åkomma eller en biverkning av ett läkemedel är ofta svårt att veta utan en ordentlig genomgång.  

Genom att genomföra läkemedelsgenomgångar och systematiskt gå igenom patientens samlade medicinering kan riskfyllda läkemedelsval och olämpliga läkemedelskombinationer identifieras.

Felaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar kostar samhället ca 30 miljarder kr varje år.