Produkter 

SafeMed Pro

SafeMed Pro är ett tryggt och säkert IT-stöd som används för djupare läkemedelsgenomgångar i vård och omsorg. Utifrån patientens läkemedelslista kan sjuksköterskan, läkaren, apotekaren eller annan vårdpersonal snabbt utföra en kvalitetsanalys. Analysen i SafeMed Pro bygger bla på FASS
och SIL samt kvalitetskriterier för   läkemedelsanvändning från Socialstyrelsen.

Analysen visar bland annat: Kombinationer av läkemedel som kan resultera i kliniskt relevanta interaktioner; Förekomsten av olämpliga läkemedel, enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikationer; Dubbelanvändning av två eller flera läkemedel som resulterar i ökad risk för biverkningar.

Läs mer här... 


Nu lanserar vi TryggMedicin som app, SafeMed Go! Du kommer enkelt kunna testa hur olika läkemedel fungerar tillsammans direkt från din smartphone eller surfplatta. Enkelt, smidigt och                                                                           alltid tillgängligt! Läs mer här...