Publikationer

Behovet för säkra läkemedelsgenomgångar har aldrig varit större än nu. Följande publikationer visar hur nödvändigt dessa genomgångar har blivit för både inom sjukvård och läkemedelsindustrin. 
 

Läkemedelsrelaterade problem, Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) 7 dec 2011

Verktyg för säker läkemedelsanvändning, Källa: Socialstyrelsen

Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning - Läkarens roll, Källa: Socialstyrelsen 

Läkemedelsgenomgångar visar stor variation mellan landstingen, Källa: Läkartidningen 2011-03-15 nummer 11

Felaktig läkemedelsanvändning, Källa: SKL

LMM-modellen tros bespara pengar!, Källa: Dagens Apotek 2011-12-02

Naturläkemedel måste inkluderas i FASS, Källa: Läkartidningen, november 2011

Granatäppeljuice kan interagera med warafarin, Källa: Läkartidningen, november 2011

Miljarder till bättre vård till äldre sjuka.., Källa: Vårdfokus, publiceringsdatum: 2011-12-15

Indikationer för god läkemedelsterapi hos äldre, Källa: Socialstyrelsen