Välkommen till Pharmtech AB! 

IT-stöd för säkra läkemedelsgenomgångar

 

Pharmtech AB är ett svenskt medicinteknikföretag som startades 2001. Företaget utvecklar beslutsstöd för säkra läkemedelsgenomgångar och är en garant för säkerhet, kompetens och kvalitet. 

Pharmtechs teknologi licenseras till företag för integration i medicinska applikationer såsom system för läkemedelsgenomgångar, journalhantering och recept förskrivning. Bland våra kunder finns apoteksaktörer, läkemedelsindustri samt sjukhus och vårdinrättningar runt om i Sverige.  

Nu lanserar vi SafeMed Pro online samt vår nya app SafeMedGo. Läs mer om våra produkter här!

Läkemedelsgenomgångar räddar liv och ger ökad livskvalité!  

Felaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar kostar samhället ca 30 miljarder kr varje år och är idag den vanligaste orsaken till att människor läggs in på sjukhus. Att man samtidigt tar många olika läkemedel kan innebära stora problem för patienten. Ett läkemedel kan påverka effekten av ett annat läkemedel. 

Det är även vanligt att man äter flera olika läkemedel mot en och samma åkomma. Detta är inte bara kostsamt för samhället utan skapar ett onödigt lidande för de drabbade patienterna.

Våra produkter erbjuder möjligheten till trygga och kostnadseffektiva läkemedelsgenomgångar för både professionella och privatpersoner. Safe Med-produkterna är skapade med syftet att förbättra läkemedelsanvändning och förhöja individens livskvalité.